Bút lông

Người Trung Hoa cho rằng, bút lông cùng với giấymực tàu, nghiên là văn phòng tứ bảo  nghĩa là bốn món đồ quý của chốn làm văn, trung gian chuyên chở ngôn ngữ, ý nghĩa và nghệ thuật. Ngoài ra, bút lông còn được gọi là cọ. Ngày nay với khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc bút lông được cải tiếng rất nhiều về mẫu mã cũng như ngòi bút để sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày như viết trên thùng cacton bao tải hàng, các chi tiết mica, nhựa, sắt. Khách hàng