Giấy in ảnh

Giấy in ảnh có lớp keo tự dính ứng dụng giống như giấy decal - với một mặt đặc biệt thích hợp in màu chất lượng cao, Giấy in ảnh A3 135 in 1 mặt  định lượng 135gsm một mặt bóng thích hợp sử dụng trên các loại máy in màu, Giấy in ảnh Epson, xấp 20 tờ, một mặt bóng, khi in cho chất lượng tương đương ảnh chụp!Khách hàng